Route beschrijving 2016

Klik op de linkjes hieronder om de route delen te downloaden.

De Tocht van 2016

Een bijzondere tocht want voor het eerst in de geschiedenis is deze volledig binnen de
Barneveldse gemeentegrenzen gehouden. De gemeente Barneveld bleek qua oppervlakte
voldoende mogelijkheden te bieden en verraste de deelnemers met nog niet ontdekte
plekjes.
Anders dan andere jaren waren de deelnemers niet op de hoogte gesteld van de inhoud
van deze dag. In het voorwoord van het programmaboekje vroeg de voorzitter zich wel
af of dit invloed zou hebben op de deelnemers. ‘Laten zij zich wel verassen of gaan ze
toch wel mee omdat het reisdoel misschien wel ondergeschikt is aan de gezelligheid op
de dag.’
Rond een uur of negen vertrokken ongeveer 330 personen vanaf het Bunckmanplein in
Voorthuizen. Via Zeumeren werd koers gezet naar het ‘vernieuwende’ Stroe en daar werd
de eerste bijzondere plaats aangedaan. Veel Voorthuizenaren hebben een binding met
het militaire kamp bekend onder de naam ‘De Wittenberg’, tegenwoordig Kamp Stroe.
Sommigen hebben er ooit zelf gewerkt en hebben familie en/of vrienden die daar een
binding mee hebben.
De Voorthuizense commandant van de kazerne onderkende dit en gaf ons toestemming
om de karavaan met Voorthuizense Senioren eens een kijkje op de kazerne te gunnen.
Hiervoor werd een speciale route uitgezet. Onder begeleiding van de Koninklijke
Marechaussee kon oud- en nieuwbouw bewonderd worden alsmede de moderne
voertuigen. Kamp Stroe is een groeimodel en zal zich in de toekomst verder
doorontwikkelen.
Vervolgens werd koers gezet richting het glooiende gebied tussen Millingen en Garderen
om te landen bij Hotel Overbosch. Koffie met gebak werd gevolgd door een bezoek aan
de Zandsculpturen. In dit bijzondere jaar met als thema Rien Poortvliet was het
verrassend om te zien hoeveel aandacht was besteed aan de expositie, zowel de
zandsculpturen als de geschilderde kunstwerken.
Aansluitend werd de lunch gebruik bij Hotel Overbosch om daarna de route weer te
vervolgen naar verschillende dorpskernen. Kootwijk lag er als gebruikelijk prachtig bij.
Het natuurschoon is hier toch wel zeldzaam en wij, vreemd genoeg, raken daar inmiddels
aan gewend.
Via een mooie slinger door het Buurtschap Essen werd Kootwijkerbroek aangedaan.
Hierbij werd uiteraard de prachtige Puurveense Molen niet vergeten maar wat vooral
opvalt in dit dorp is de bedrijvigheid, de schoonheid van de boerderijen en de
opgeruimdheid. Kootwijkerbroekers mogen met recht trots zijn op hun dorp.
Via een landelijke route werd naar Barneveld gereden. Door enkele ontheffingen,
verleend door de gemeente Barneveld, bleek het mogelijk de Senioren plekjes te laten
zien waar men normaal niet komt. Rust en groen, bijzondere woningen en agrarische
gebieden die ook voor de organisatie een verrassing waren.
In Barneveld werd Veller aangedaan met aandacht voor de bijzondere nieuwbouw, de
scholen, De Arc de Triomph (Station Barneveld-Zuid) en de enorme kerken. Via
Barneveld Dorp werd de landing ingezet bij het Schaffelaartheater. Daar werd een
prachtig optreden van Andermans Veren bijgewoond. Een groep enthousiaste artiesten
die het Nederlandse lied in al zijn vormen ten gehore bracht met daarbij een stukje
cabaret en vooral het publiek er bij betrekkend.
In de pauze van de voorstelling sprak burgemeester Asje van Dijk de Senioren van
Voorthuizen toe. Als echte Voorthuizenaar voelde hij goed aan wat de Seniorentocht voor
veel Voorthuizenaren betekent en benadrukte de sociale aspecten van een dergelijk
evenement.
Na de voorstelling werd de reis voortgezet door het groenrijke Paradijs. Deze naam is
niet voor niets gegeven aan het gebied tussen Barneveld en Achterveld. Via Terschuur en
Zwartebroek werd langzaam de route richting Voorthuizen gereden. Het normaliter niet
toegankelijke Lankeren werd bezocht en de nieuwe wijk Blankensgoed werd als aanrijdroute
gebruikt voor een kort bezoekje aan het nieuwe zwembad De Heuvelrand in Voorthuizen.
Voor de eerste keer werd vervolgens De Voortse Vallei aangedaan voor het diner. Het
voormalige Edda Huzid is in een nieuw jasje gestoken en het diner werd in de voor velen
bekende grote zaal genuttigd. Als verrassing voor de Senioren werd tijdens het diner een
flyer uitgereikt met alle aangedane bijzonder plaatsen van die dag en werden zij verrast
met de Barneveldse Krant met daarin het verhaal van deze dag met bijbehorende foto’s.
Hierin lazen zij toen al dat ze een mooie dag hadden meegemaakt terwijl deze nog niet
eens was afgelopen. Wat is die Barneveldse Krant toch bij de tijd !!!
Na het diner volgde nog een korte route richting het dorp Voorthuizen, waar familie en
vrienden de deelnemers verwelkomden. Onder het genot van muziek van Crescendo en
uiteraard de klanken van Het Dorp van Wim Sonneveld, nam de voorzitter afscheid van
de deelnemers.

Al met al een geslaagde dag.